Tragiczny wypadek w Blachowni

W piątek, 11 maja, kilka minut po godzinie 5:30 doszło w Blachowni do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ostrowach przy ul. Konopnickiej. Służby ratownicze zostały zaalarmowane o godzinie 5:40 i już niecałe 10 minut później były na miejscu przystępując do akcji ratowniczej. Strażacy i ratownicy medyczni zastali na miejscu wrak samochodu osobowego marki Seat, a w nim uwięzionych mężczyzn w wieku 46 i 33 lat. W akcji użyto sprzętu hydraulicznego, za pomocą którego wydobyto poszkodowanych ze zniszczonego auta. Niestety, jeden z mężczyzn zmarł po przewiezieniu do szpitala…

Prawdopodobnie kierujący Seatem Ibizą wjechał na tory od strony ul. Konopnickiej, mimo zamkniętych półzapór, wprost pod nadjeżdżający skład towarowy jadący od strony Lublińca. Ponad 300-metrowy pociąg, składający się z 23 wagonów wypełnionych tłuczniem drogowym, nie miał szans, by zatrzymać się na tak krótkim dystansie. Ruch pociągów odbywał się z ograniczoną prędkością po jednym torze. Dokładne przyczyny wypadku ustala policja.

Na miejscu zdarzenia działały zastępy: OSP Blachownia, 4 wozy PSP z Częstochowy, policja, pogotowie ratunkowe, straż ochrony kolei.

Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie znajdziemy najważniejsze przepisy, które muszą znać kierowcy zbliżający się do przejazdu kolejowego:

Art. 28 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.