Krzyż przy ul. Kościuszki będzie odnowiony!

U zbiegu ulic Kościuszki i Leśnej stoi stary, 103-letni krzyż. Jego krótką historię można przeczytać w artykule o Obchodzie Kościuszkowskim. Krzyż został poddany pracom konserwatorskim. Na kilka dni zniknął z miejsca, w którym stał ponad stulecie. Krzyż został już pomalowany, wykop będzie pogłębiony przed osadzeniem, a dookoła będzie stał płotek. Prace prowadzone są za zgodą i pod kontrolą konserwatora zabytków.

Ciekawostką jest, w jaki sposób krzyż osadzono przed wiekiem. Został on wmurowany w olbrzymi głaz lub niesamowicie mocną zaprawę, której nie można było rozbić. Został zalany stopem żelaza bądź ołowiem, aby go unieruchomić.

Odnowiony krzyż powróci na swoje dawne miejsce już w tym tygodniu. Mam nadzieję, przetrwa kolejne stulecia, gdyż jest częścią historii naszej miejscowości.