Droga rowerowa Herby-Pietrzaki

Między Pietrzakami a Herbami została ukończona droga dla rowerów. Ścieżka na pewno wpłynie na bezpieczeństwo poruszających się na rowerach między tymi miejscowościami i nie będzie trzeba poruszać się po ruchliwej DK46. Przed wjazdem na drogę jest ustawiony znak nakazu C-13, oznaczający drogę dla rowerów.

Droga ma zaledwie 1,5 km długości, jest utwardzona drobnymi kamieniami. Po drodze możemy podziwiać piękny las, miniemy dawny krzyż oraz 2 cieki wodne, z czego jeden to Stradomka, a bliższy Pietrzaków to jej dopływ. Gdzieś w okolicy kanie mają swoje gniazdo. Jest też miejsce na ustawienie kilku ławeczek, stolika, czy tablic informacyjnych.

Miejsce to jest dosyć ciekawe dla interesujących się historią, dlatego też o nim wspominam w wpisie. Właśnie tędy mogły uciekać rosyjskie oddziały na początku I Wojny  Światowej. Opis tych wydarzeń zamieszczę w miesiącu sierpniu.