Trzciniak z Blachowni

Spacerując wokół stawu w Blachowni, nie sposób nie usłyszeć bardzo charakterystycznego śpiewu trzciniaka. Śpiew ten składa się z szorstkich i zgrzytliwych tonów, powtarzanych najczęściej trzykrotnie. Śpiewającego samczyka możemy łatwo zauważyć, gdyż swoje piosenki wykonuje wspinając się wysoko na trzciny. Kilka okazów trzciniaka upodobało sobie nasz zbiornik wodny i trzcinowiska go otaczające.