19. południk przebiega przez Blachownię

Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych z 1992 roku jest oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS-80 z południkiem osiowym (środkowym) Lo=19o i przy założeniu skali długości na tym południku mo = 0,9993. Początkiem układu jest punkt przecięcia południka 19°E z obrazem równika. Nie dużo to wyjaśnia, czym jest ten południk, ale…

Południk jest bardzo ważny, gdyż stanowi podstawę wyznaczania map w skalach 1:10 000 i mniejszych, jednak nie większych niż 1:500 000, do tego dzieli Polskę na dwie równe części.

Najciekawsze jest to, że południk przechodzi przez naszą gminę, przez m.in.: Wyrazów, Łojki, Konradów! Gdybyśmy  tym południkiem udali się z Blachowni na południe trafimy do Parku Śląskiego w Chorzowie.

Tam została ustawiona tablica z informacjami o południku, przez alejkę Planetarium wyznaczono linię i jeśli ją przekroczymy to jedną nogą będziemy po stronie zachodniej, drugą po wschodniej naszego kraju, ustawiono również znak. Stanowi to dużą atrakcję parku i turyści chętnie robią sobie zdjęcia w tym ciekawym miejscu. „Południk” oznakowano pod koniec 2015 roku. Więcej informacji możemy znaleźć tutaj. W innych miejscach Polski w różne sposoby oznakowane są miejsca, w których przebiega południk nie koniecznie 19.

Taka mała ciekawostka geograficzna w naszej gminie mogłaby przyciągnąć turystów. Pewnie nie pobije najpopularniejszego południka w Greenwich w Londynie, ale można spróbować przy okazji jakiegoś budżetu obywatelskiego pomyśleć o takiej atrakcji. Ustawienie tablicy informacyjnej, czy obelisku, nie wiązałoby się z jakimiś niebotycznymi kosztami, a gmina zyskałaby nową atrakcję. Oczywiście namalowanie linii na DK 46, ul. Długiej, ul. Piastów czy ul. Wrzosowej byłoby ryzykowne wręcz niebezpieczne ze względu na duży ruch drogowy, ale dobre miejsce można znaleźć gdzieś na uboczu. Przykładowo, bardzo ładne miejsce znajduje się przy dawnej kolejce wąskotorowej biegnącej na styku sołectw Łojki i Wyrazów, często odwiedzanej przez turystów na rowerach. Taki obiekt można połączyć z prezentacją np. części historii górnictwa czy osadnictwa w naszej gminie, ze względu na miejsca związane z tymi tematami w pobliżu. Można znaleźć oczywiście inne miejsca, a pomiary powinny być przeprowadzone przez geodetę, gdyż błędy pomiaru zwykłego GPS ze smartfona mogą sięgać nawet kilka metrów.

Więcej informacji i ciekawostek o 19. południku długości geograficznej wschodniej znajdziemy w Internecie oraz na FB i stronie poświęconej południkowi. Na zdjęciu poniżej, widok hałdy w Łojkach.