Smog nie ustępuje

Od ponad miesiąca możemy obserwować podwyższone lub często bardzo wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 i benzenu prawie w całym kraju. Dzisiaj rano w Częstochowie stężenie tych dwóch substancji w stacjach pomiarowych było przekroczone odpowiednio o ponad 320% i 200%, późnym wieczorem 300% i 180%. W związku z tym w wielu miasta dla kierowców wprowadzono darmowy przejazd środkami komunikacji miejskiej. W naszym mieście może być podobny poziom zanieczyszczenia powietrza, co można stwierdzić nawet bez specjalistycznych przyrządów. Nieprzezroczysta zawiesina w powietrzu, często o przykrym zapachu, nie wróży nic dobrego. Powodem smogu jest m.in. ogrzewanie budynków piecami i kominkami, spaliny samochodowe, w największym stopniu przemysł. W Polsce obowiązują o wiele mniej restrykcyjne normy alarmowe niż we większości krajów Europy, więc sytuacja tym bardziej powinna niepokoić.

Pył zawieszony składa się z cząstek organicznych i nieorganicznych  o średnicy mniejszej niż 10 mikrometra. Może zawierać substancje toksyczne np.: bardzo rakotwórczy benzo[a]piren, metale ciężkie, dioksyny. Cząstki mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Skutkuje kaszlem, trudnościami z oddychaniem w trakcie wysiłku fizycznego, a także zwiększeniem zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz zaostrzeniem objawów chorób alergicznych.

Benzen jest toksyczny i rakotwórczy, wykazuje działanie narkotyczne. Powstaje z przeróbki węgla kamiennego i ropy naftowej. Wchłaniany jest przez drogi oddechowe i skórę.

Już wkrótce sytuacja powinna się nieco poprawić i będziemy mogli oddychać pełnymi płucami.