Blue Monday

Blue Monday to prawdopodobnie najbardziej depresyjny dzień w roku. Datę tego smutnego dnia ustalono na trzeci poniedziałek stycznia. Termin Blue Monday wprowadził Cliff Arnalla w 2004 roku, a wyznaczył go za pomocą mało przekonującego wzoru matematycznego, w którym uwzględnia się m.in.: czynniki meteorologiczne, psychologiczne, ekonomiczne czy niedotrzymane postanowienia noworoczne. Mimo, że większość naukowców patrzy z przymrużeniem oka na wyniki obliczeń za pomocą tego wzoru, to dzień ten jest przywoływany każdego roku w mediach na całym świecie, chociażby jako ciekawostka.
A Wy jakie macie dzisiaj samopoczucie?