Uwaga! Zła jakość powietrza

Dzisiaj (08.01.2017 r.) na terenie województwa śląskiego jakość powietrza jest zła lub bardzo zła z powodu poziomu pyłu zawieszonego. Również w Częstochowie normy pyłu zawieszonego PM10 zostały przekroczone o ponad 630% (316 µg/m3). Powodem smogu jest m.in. ogrzewanie budynków piecami i kominkami. Więcej o szkodliwości pyłu możemy przeczytać tutaj.

Zalecenia:
Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia skontaktować się z lekarzem.