Powiat Częstochowski – mapa

Mapa powiatu częstochowskiego w skali 1:113 000 czyli 1 cm na mapie to 1130 metrów w terenie. Na mapie są zaznaczone: zabytkowe kościoły, kapliczki, pomniki i krzyże, parkingi, rezerwaty przyrody, zabytkowe parki, leśniczówki, zamki i pałace.

Poza mapą znajdziemy dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Częstochowie, jednostek organizacyjnych i instytucji powiatowych. W wydawnictwie znajdują się również dane adresowe urzędów miejskich i gminnych w raz z herbami poszczególnych gmin oraz zdjęciami.

Mapa została przygotowana przez wydawnictwo LoboSoft II Sp. z o.o. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Rok wydania 2009.

04-powiat-czestochowski