Oczyszczalnia ścieków

W 1998 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków znajdująca się na terenie Blachowni. Przez wszystkie lata działania oczyszczalnia w coraz mniejszym stopniu spełniała swoje funkcje, stan urządzeń technicznych pogarszał się. W 2013 roku rozpoczęła się wielka modernizacja obiektu. Projekt został wykonany przez konsorcjum firm NBT Technologie z Częstochowy oraz Zakład Projektowo-Usługowy NOSAN z Kielc. Wykonawcą robót były firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. Częstochowa i ABT Sp. z o.o. I Wspólnicy – Sp. Kom. Częstochowa.

Koszt modernizacji do końca 2014 roku, wyniósł ponad 7,5 mln złotych z czego środki własne stanowiły tylko 3,7%, a reszta została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Sama modernizacja objęła swym zasięgiem cały ciąg technologiczny oczyszczalni. Ścieki są oczyszczane metodami mechanicznymi, biologicznymi oraz chemicznymi. Oczyszczona wodna jest odprowadzana do rzeki Stradomki, bez żadnego zagrożenia dla żyjących tam ryb czy roślin. Z oczyszczalni korzysta obecnie ok. 7000 gospodarstw domowych.

Każdy, kto miał możliwość zwiedzenia oczyszczalni, chociażby podczas dni otwartych, może potwierdzić jak imponującą modernizację przeszła oczyszczalnia. Całość wygląda jakby była bazą kosmiczną z filmu Sci-Fi: sterylna czystość, robiące wrażenie wielkie, odnowione zbiorniki wtórne, nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Najważniejsze są jednak funkcje ekologiczne oczyszczalni.

Oczyszczalnia z Blachowni bierze udział w konkursie Modernizacja roku w kategorii Ochrona Środowiska. Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba wejść na stronę www.modernizacjaroku.org.pl i kliknąć Lubię to! lub tutaj www.pwik.czest.pl/modernizacja-roku-2015 i postępować zgodnie ze wskazówkami. Zapraszam do głosowania!

Więcej informacji o oczyszczalni w Blachowni można znaleźć na stronie: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.